Kelimeler

 

Köyümze has olan sivemizden bazi sözcükler ve anlamlari. Bu calismayi yapan Senel Özcan´a tesekkürlerimizi sunuyoruz.

Azcuk: azicik

Ayitmek: alip götürmek

Ağnanmak: yatıp yuvarlanmak

Akca: beyaz ,ak

Apuk sapuk: saçma sapan

Arkalayı: arkasından,himaye etmek, geriden.

Avara: boş ,işsiz,güçsüz

Avu: zehir

Avkuru: ters

Avluğ :Çalı çırpıdan yapılan çit.

Ayanam: ay annem(hayret ifade eder.)

Ayaz: 1-serinlik ,rüzgar 2-soğuk rüzgar

Belürsüz: belli olmayan

Beyna: nine

Bulaşmak: sürülmek

Bıza, buzogu: inek yavrusu

Bildük : tanıdık

Bogca: bu gece

Boğün :Bugün

Boyna: devamlı

Bürgü: baş örtüsü

Calay: sağır,dilsiz, saf 

Cedük: Kedi yavrusu

Cırcır :Fermuar

Cırmık: tırnak izi

Ciynaklamak: tirmalamak

Cırtlak: sesi bozuk

Cızak: çabuk ağlayan

Cöğüz :Ceviz.

Çökelez :Sincap

Çöküç :Çekiç

Cimcük: parmakla sıkma

Çakır: mavi gözlü

Çalgucu: müzikci

Çekiş: kavga

Dam: ahır

Dakılmak: sataşmak

Debestirmek: karistirmak

Dahale: işte orda

Debelemek: tepinmek

Değmen: değirmen

Dek durmak: düzgün durmak

Dekleştirmek: bölüştürmek

Denk gelmek: rastlamak Dömünden: biraz önce

Depmük: tekme

Depesi üstü: baş aşağı

Didiklemek: parçalamak

Didişmek: itişmek

Dirlüksüz: geçimsiz

Dölük: delik

Düğe: ineğin dişi yavrusuü

Ecük.: az

Eğin: üst baş

Eğilmek: bükmek, yamultmak

Eğlenmek: şakalaşmak

Elet: alıp git

Emme: ama lakin

Essah: gerçek

Fisirdemek: hızlı iş yapmak Forslu :gösterişli

Gadinge, Gadiye: yenge

Gakmak: çakmak,çivilemek, ayaga kalkmak

Galan: artık

Gancık: 1) dişi köpek.2) dişi.

Gasuk: kasik

Gaspanek: inatla, bile bile

Gaşuntu: kaşıntı

Gavi: sağlam

Gavuç :Kasıklarda oluşan ödem

Gayınna: kaynana

Gayış :1)Kemer ;2)Kararmış,uzamayan madde

Geysi: çamaşır

Gıç: arka,arka taraf.

Gıt: az,yetersiz.

Kıymak: 1) doğramak.2) acımak.

Gıdır gıymuk: azar azar

Gıcı: çam kozası

Gıldırtı: tıkırtı

Gırışma :Sırıtmak

Gocuk :Parke, palto

Guyoğ :Damat

Gıymak: acıma hissi

Gıyımak: doğramak

Gıt: az ,eksik

Godak: eşek yavrusu.

Gocunmak: alınmak,kıskanmak.

Göğermek: morarmak

Göplez: Köpek yavrusu

Götümek: 1-alıp gitmek 2-getirmek

Gozalak: çam kozası

Habire: devamlı

Hapaz: avuç

Iscak: sıcak

Islak: yaş

Ismarlama: sipariş etme

Işmar: kaş,gözle yapılan işaret

İbrik: ağızdan başka ince borusu da olan su kabı.

İçi kızıl: mantar çeşidi.

İdare: fener.

İlik: düğme deliği

İlmek: 1)tutturmak.2) yakalamak ,ucundan tutmak

İlişmek: dokunmak,rahatsız etmek İmeci: imece

İnadına gaspanek: inadına,tersine,aksine yapılan

Kemre: hayvan pisliği,gübre

Kenef :Tuvalet,hakaret ünlemi. 

Kiren: kızılcık

Kömüş: manda.

Köz: alevi sönmekte olan kor.

Kürümek: toparlamak,temizlemek,ayıklamak.

Leş: köpek,kedi,at,eşek,katır,gibi hayvanların ölüsü.

Mahna: bahane.

Mahsuz: asılsız,şakadan.

Malak :manda yavrusu

Mancar: pancar.

Meymenet: hayır.

Mındar: 1) pis,kirli. 2) İslam dinince eti yenmeyen hayvan.

Mız mız: huzursuzluk yaratan ,geçimsiz,uyumsuz

Mızakçı: oyun bozucu,oyun bozan.

Naciba: maşrapa.

Nasibetsüz :Münasebetsiz

Öğendere :Öküzlerin boynuna bağlanan değnek

Oldum olası: eskiden beri.

Onca: o,bu kadar.

Opruk: heyelan, toprak kaymasi

Ödek: korkak.

Öşengeç: tembel

Ötlek: korkak.

Örük: erik

Örüsger: rüzgar

Öte var: uzaklaşmak

Pakrak: kova

Peşkir: dokuma bez havlupılı

Pırtı: günlük kullanma eşyası

Pısmak: geri çekilmek

Poyra: boru

Pözü: bir ekmeklik hamur parçası

Sadir: sidik, idrar

Salavatlamak: uğurlamak

Seğir etmek:bakmak, izlemek

Sırtarma: karşı gelme, gülmek

Sipa: esek yavrusu

Sıvışmak: kaçmak

Sepgen: dolu yagarsa

Südüklü: donuna kaciran

şindik: şimdi

şart olsun: yemin

Tahne :Tenha

Tiysürük: hapsirmak

Tuylamaya: tahmini

Tufa: cene

Tüymek: kaçmak,kaybolmak

Uğmak: ufalamak

Uğuşlamak: el ile ovalamak

Ummak: beklemek

Uslu başlı: aklı başında,olgun

Uşak: çocuk

Varive :bir an önce git

Vuruş: hayvan dövüşü

Yabuç :Kendisinden hoşlanılmayan kimse

Yalak :1)oluk ; 2)laubali kimse

Yılışuk: şımarık

Yoka :İnce yufka

Yuğruk: yumruk

Yumak: iplik topacı

Yuvlanmak: yuvarlanmak

Zarincimak: sizlanmak

Zıbarmak: ölmek

Zıkkımlanmak: yemek yemek

Zibidi: aylak aylak gezen

Zorlu: iyi ,güzel,işe yarar

 

Daha akliniza gelen var ise, lütfen bizlere bildirin!